Mọi vướng mắc về số liệu thông báo C13 hàng năm vui lòng liên hệ theo đơn vị trực thuộc huyện như sau:

                    Đơn vị    Số điện thoại
01. BHXH Thành Phố Hà Giang 02193.868.272
02. BHXH Huyện Đồng Văn 02193.856.150
03. BHXH Huyện Mèo Vạc 02193.871.158
04. BHXH Huyện Yên Minh 02193.852.081
05. BHXH Huyện Quản Bạ 02193.846.172
06. BHXH Huyện Vị Xuyên 02193.826.359
07. BHXH Huyện Bắc Mê 02193.841.171
08. BHXH Huyện Hoàng Su Phì 02193.831.235
09. BHXH Huyện Xín Mần 02193.836.899
10. BHXH Huyện Bắc Quang 02193.821.506
11. BHXH Huyện Quang Bình 02193.820.171
Phòng Cấp sổ thẻ BHXH - Tỉnh Hà Giang 02193.886.201
Phòng Công nghệ thông tin - BHXH Tỉnh Hà Giang 02193.886.213