45059 Home Page

TRA CỨU KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

 

Nhập số sổ BHXH: Mã kiểm tra:  
         


Hướng dẫn:
                 - Nhập số sổ BHXH;
                 - Nhập đúng mã kiểm tra màu đỏ bên cạnh vào ô Mã kiểm tra;
                 - Click chuột vào nút Tra cứu theo số sổ BHXH, để thực hiện tìm kiếm;
                 - Click chuột vào IN C13 ở dòng tương ứng với năm lấy thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN.