Xây dựng và phát triển bởi Phòng Công nghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang
Địa chỉ: Số 194 - Đường Trần Phú - Phường Minh Khai - TP.Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.886.213