Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương

 

STTMã bảng PCChức danhHệ số
1730-PCCV-1 Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội1.3
2730-PCCV-1 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội1.3
3730-PCCV-1 Trưởng ban thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội1.3
4730-PCCV-1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội1.3
5730-PCCV-1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước1.3
6730-PCCV-1 Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương Mức 11.05
7730-PCCV-1 Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương Mức 21.2
8730-PCCV-1 Phó Trưởng ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội1.1
9730-PCCV-1 Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao1.3
10730-PCCV-1 Chánh toà Toà án nhân dân tối cao1.05
11730-PCCV-1 Phó Chánh toà Toà án nhân dân tối cao0.85
12730-PCCV-1 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao1.3
13730-PCCV-1 Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Viện trưởng Viện nghiệp vụ, Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao1.05
14730-PCCV-1 Phó vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Phó viện trưởng Viện nghiệp vụ, Phó Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao0.85