Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Văn Hóa

 

STTMã bảng PCChức danhHệ số
125-PCCVLD-VANHOA Các chức vụ lãnh đạo trong thư việnTừ 0.1 đến 0.8
225-PCCVLD-VANHOA Các chức vụ lãnh đạo trong các bảo tàngTừ 0.1 đến 0.8
325-PCCVLD-VANHOA Các chức vụ lãnh đạo trong các nhà văn hóaTừ 0.1 đến 0.5
425-PCCVLD-VANHOA Các chức vụ lãnh đạo thuộc nhà hátTừ 0.1 đến 0.6
525-PCCVLD-VANHOA Các chức vụ lãnh đạo thuộc các đoàn nghệ thuậtTừ 0.1 đến 0.4