Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Thuế và Kho bạc

 

STTMã bảng PCChức danhHệ số
125-PCCVLD-THUEKHOBAC Các chức vụ lãnh đạo trong tổ chức thuộc tổng cục Thuế và cục Kho bạcTừ 0.1 đến 0.65