Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Khí tượng thủy văn

 

STTMã bảng PCChức danhHệ số
125-PCCVLD-KTTV Giám đốc đài khí tượng thủy văn Loại I0.8
225-PCCVLD-KTTV Giám đốc đài khí tượng thủy văn Loại II0.7
325-PCCVLD-KTTV Phó giám đốc đài khí tượng thủy văn Loại I0.6
425-PCCVLD-KTTV Phó giám đốc đài khí tượng thủy văn Loại II0.5
525-PCCVLD-KTTV Trưởng phòng và tương đương đài khí tượng thủy văn Loại I0.4
625-PCCVLD-KTTV Trưởng phòng và tương đương đài khí tượng thủy văn Loại II0.3
725-PCCVLD-KTTV Phó trưởng phòng và tương đương đài khí tượng thủy văn Loại I0.3
825-PCCVLD-KTTV Phó trưởng phòng và tương đương đài khí tượng thủy văn Loại II0.2
925-PCCVLD-KTTV Trạm trưởng trạm khí tượng thủy văn Loại I0.4
1025-PCCVLD-KTTV Trạm trưởng trạm khí tượng thủy văn Loại II0.3
1125-PCCVLD-KTTV Phó trạm trưởng trạm khí tượng thủy văn Loại I0.25
1225-PCCVLD-KTTV Phó trạm trưởng trạm khí tượng thủy văn Loại II0.15