Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Kiểm lâm

 

STTMã bảng PCChức danhHệ số
125-PCCVLD-KIEMLAM Chi cục trưởng0.5
225-PCCVLD-KIEMLAM Phó chi cục trưởng0.4
325-PCCVLD-KIEMLAM Trưởng phòng thuộc chi cục0.2
425-PCCVLD-KIEMLAM Phó trưởng phòng thuộc chi cục0.1
525-PCCVLD-KIEMLAM Hạt trưởng0.3
625-PCCVLD-KIEMLAM Phó hạt trưởng0.25
725-PCCVLD-KIEMLAM Trạm trưởng0.25
825-PCCVLD-KIEMLAM Phó trạm trưởng0.15