Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Dự trữ quốc gia

 

STTMã bảng PCChức danhHệ số
125-PCCVLD-DTQG Các chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức thuộc cục dự trữ quốc giaTừ 0.1 đến 0.7