Chi cục thuộc Cục Dự trữ quốc gia

 

STTMã bảng PCChức danhHệ số
1204-I-14 Các chức danh lãnh đạo từ Chi cục trưởng trở xuống thuộc Cục dự trữ quốc giaTừ 0.15 đến 1.0