BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ

Tìm theo ngành, chức danh:  
Tìm theo hệ số phụ cấp:
STTMã bảng PCTên bảng PCChi tiết
1204-I-1 Bộ, cơ quan ngang BộChi tiết
2204-I-2 Cơ quan thuộc Chính phủChi tiết
3204-I-3 Tổng cục và các tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Tổng cục thuộc Bộ)Chi tiết
4204-I-4 Cục và các tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Cục thuộc Bộ)Chi tiết
5204-I-5 Cục và các tổ chức tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ (gọi chung là Cục thuộc Tổng cục)Chi tiết
6204-I-6 Ban quản lý khu công nghiệp.Chi tiết
7204-I-7 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngChi tiết
8204-I-8 Chi cục và các tổ chức tương đương thuộc Sở (gọi chung là chi cục thuộc Sở)Chi tiết
9204-I-9 Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhChi tiết
10204-I-10 Cơ quan thi hành ánChi tiết
11204-I-11 Thanh traChi tiết
12204-I-12 Cục thuộc Tổng cục Hải quan Chi tiết
13204-I-13 Cục thuộc Tổng cục Thuế và kho bạc Nhà nước cấp tỉnh trở xuống thuộc Kho bạc Nhà nướcChi tiết
14204-I-14 Chi cục thuộc Cục Dự trữ quốc giaChi tiết
15204-I-15 Cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; cơ quan quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sảnChi tiết
16204-I-16 Kiểm lâmChi tiết
17204-I-17 Khí tượng thuỷ vănChi tiết
18204-I-18 Nghiên cứu khoa họcChi tiết
19204-I-19 Giáo dục và đào tạoChi tiết
20204-I-20 Y tếChi tiết
21204-I-21 Văn hoá - Thông tinChi tiết
22204-I-22 Báo, đài thuộc Bộ, ngành, địa phươngChi tiết
23204-I-23 Thể dục thể thaoChi tiết
24204-I-24 Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước được cử sang giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội và các tổ chức phi Chính phủChi tiết
25204-II-PCCVLLVT Phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dânChi tiết
26128-PCCV-2 Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cơ quan đảng ở trung ươngChi tiết
27128-PCCV-3 Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cơ quan mặt trận và các đoàn thể ở trung ươngChi tiết
28128-PCCV-4 Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cơ quan đảng ở địa phươngChi tiết
29128-PCCV-5 Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cơ quan mặt trận và các đoàn thể ở địa phươngChi tiết
30128-PCCV-6 Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp của đảng, mặt trận và các đoàn thểChi tiết
31730-PCCV-1 Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ươngChi tiết
32730-PCCV-2 Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh)Chi tiết
33730-PCCV-3 Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã (cấp huyện)Chi tiết
3425-PCCVLLVT Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo lực lượng vũ trangChi tiết
3525-PCCVLD-HCQLNN Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Hành chính quản lý nhà nướcChi tiết
3625-PCCVLD-TPTA Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Tư pháp và tòa ánChi tiết
3725-PCCVLD-KSND Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Kiểm sát nhân dânChi tiết
3825-PCCVLD-THANHTRA Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Thanh traChi tiết
3925-PCCVLD-TTKT Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Trọng tài kinh tếChi tiết
4025-PCCVLD-THUEKHOBAC Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Thuế và Kho bạcChi tiết
4125-PCCVLD-HAIQUAN Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Hải quanChi tiết
4225-PCCVLD-KIEMLAM Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Kiểm lâmChi tiết
4325-PC-NCKH Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Nghiên cứu khoa họcChi tiết
4425-PCCVLD-KTTV Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Khí tượng thủy vănChi tiết
4525-PCCVLD-GDDT Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Giáo dục và đào tạoChi tiết
4625-PCCVLD-YTE Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Y tếChi tiết
4725-PCCVLD-VANHOA Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Văn HóaChi tiết
4825-PCCVLD-BAOCHI Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Báo chíChi tiết
4925-PCCVLD-TDTT Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Thể dục thể thaoChi tiết
5025-PCCVLD-DTQG Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Dự trữ quốc giaChi tiết