BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NGÀNH TÒA ÁN, KIỂM SÁT
(Ban hành theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, ngày 30/09/2004)

 

 

STTMã thangTên thangChi tiết
1NQ730-1-1 Bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước (Các chức danh LĐ quy định 1 mức lương)Chi tiết
2NQ730-1-2 Bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước (Các chức danh LĐ quy định 2 bậc lương)Chi tiết
3NQ730-1-3 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sátChi tiết