BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ BẦU CỬ CỦA ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
(Ban hành theo Nghị Quyết 35/TVQH)

 

STTMã thangTên thangChi tiết
1NQ35-1 Bảng lương chức vụ dân cử từ TW đến huyệnChi tiết
2NQ35-2 Bảng lương ngành tòa án và kiểm soátChi tiết