CÁC THANG LƯƠNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Theo Nghị định 235/HĐBT ngày 18/09/1985)


STTMã LoạiTên thang lươngChi tiết
1235B1 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân sản xuất điệnChi tiết
2235B10 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân lái tàu điệnChi tiết
3235B11 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân, viên chức tàu công trìnhChi tiết
4235B12 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân, viên chức tàu đánh cá biểnChi tiết
5235B13 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân, viên chức tàu vận chuyển và thu mua cá trên biểnChi tiết
6235B14 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân, viên chức tàu, thuyền đánh cá sông hồChi tiết
7235B15 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân lặnChi tiết
8235B2 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân, viên chức tàu vận tải biểnChi tiết
9235B3 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương hoa tiêuChi tiết
10235B4 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân, viên chức tàu vận tải sôngChi tiết
11235B5 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân, viên chức nhà ga xe lửaChi tiết
12235B6 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân lái xe lửaChi tiết
13235B7 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân lái ô tô vận tải hàng hóaChi tiết
14235B8 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân lái ô tô kháchChi tiết
15235B9 Bảng lương công nhân, viên chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh: Bảng lương công nhân lái ô tô conChi tiết