CÁC THANG LƯƠNG CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
(Theo Nghị định 235/HĐBT ngày 18/09/1985)


STTMã LoạiTên thang lươngChi tiết
1235A1 Thang lương công nhân sản xuất: Thang lương 7 bậc, bội số 1,45Chi tiết
2235A2 Thang lương công nhân sản xuất: Thang lương 7 bậc, bội số 1,40Chi tiết
3235A3 Thang lương công nhân sản xuất: Thang lương 6 bậc, bội số 1,40Chi tiết
4235A4 Thang lương công nhân sản xuất: Thang lương 6 bậc, bội số 1,36Chi tiết
5235A5 Thang lương công nhân sản xuất: Thang lương 6 bậc, bội số 1,32Chi tiết