BẢNG LƯƠNG AN NINH QUỐC PHÒNG
(Ban hành theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/09/1985)

 

STTMã thangTên thangChi tiết
1235E1 Bảng lương quốc phòng an ninh: Lương của sĩ quan QĐNDVNChi tiết
2235E2 Bảng lương quốc phòng an ninh: Lương của sỹ quan, hạ sỹ quan công an nhân dânChi tiết