BẢNG LƯƠNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Theo Nghị định số 204/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)


Mã ThangMã NgạchTên NgạchXem chi tiết
204-XPTT 1 Bí thư đảng uỷXem chi tiết
204-XPTT 2 Phó bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBNDXem chi tiết
204-XPTT 3 Thường trực đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, PCT HĐND, PCT UBNDXem chi tiết
204-XPTT 4 Trưởng các đoàn thể, Uỷ viên ủy ban nhân dânXem chi tiết