066â17 735ờ Thứ nămà 07:35 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đôn đốc, chỉ đạo việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý


Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang đã ban hành Công văn số 2796/UBND-KGVX ngày 22 tháng 8 năm 2016 về việc rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý.
Để đảm bảo chất lượng sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) trước khi bàn giao cho người lao động quản lý, UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Giang; UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý, theo đó:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thời gian rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn toàn tỉnh; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng quy định; thực hiện tuyên truyền đến đơn vị sử dụng lao động và người lao động trong toàn tỉnh về mục đích, yêu cầu của việc rà soát, bàn giao sổ BHXH.
UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo đúng quy định; Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trường hợp cần thiết phải xác minh làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH rà soát hồ sơ, bổ sung các giấy tờ còn thiếu, xác minh đối với các trường hợp chưa đủ thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan BHXH; quán triệt đến từng người lao động có trách nhiệm kiểm tra quá trình tham gia BHXH đã được ghi trên sổ BHXH của mình; cung cấp cơ quan BHXH để rà soát, hiệu chỉnh số BHXH đảm bảo quyền lợi cho người lao động; thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng quy định./.
 
Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, trong đó quy định kể từ ngày 01/01/2016, người lao động được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội (BHXH); để bàn giao sổ BHXH cho người lao động thì sổ BHXH phải được ghi rõ ràng, đầy đủ các nội dung làm cơ sở tính toán, giải quyết các chế độ cho người lao động. Tuy nhiên, sổ BHXH hiện nay cần bổ sung thêm một số nội dung theo quy định của Luật BHXH; mặt khác, sổ BHXH đã được cấp trước đây do đơn vị sử dụng lao động đang quản lý còn sai sót về tiền lương, tiền công, chức danh nghề, các khoản phụ cấp (Chức vụ, thâm niên nghề,…) nhân thân ghi chưa đúng (họ, tên, ngày, tháng, năm sinh); ghi thiếu tên đơn vị công tác, địa danh nơi làm việc…theo quy định, ảnh hưởng đến việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động.
 


Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN