066â17 735ờ Thứ nămà 07:35 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Kho seri giấy chứng nhận đã cấp cho các đơn vị


KHO SỐ SERI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ
STT Ngày cấp Đơn vị nhận Nội dung Số lượng (Quyển) Từ số Đến số Số tờ
1 31/12/2016 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang Cấp mới 50 00000001 00005000 5000
2 31/12/2016 Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh HG Cấp mới 9 00005001 00005900 900
3 31/12/2016 Bệnh xã quân y D40 Cấp mới 1 00005901 00006000 100
4 31/12/2016 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Cấp mới 1 00006001 00006100 100
5 31/12/2016 Phòng khám đa khoa Đức Minh Cấp mới 7 00006101 00006800 700
6 31/12/2016 Bệnh viện mắt Cấp mới 1 00006801 00006900 100
7 31/12/2016 Bệnh viện phục hồi chức năng Cấp mới 2 00006901 00007100 200
8 31/12/2016 Bệnh viện lao & bệnh phổi Cấp mới 8 00007101 00007900 800
9 31/12/2016 Trung tâm phòng chống AIDS Cấp mới 1 00007901 00008000 100
10 31/12/2016 Bảo hiểm xã hội thành phố HG Cấp mới 8 00008001 00008800 800
11 31/12/2016 Bảo hiểm xã hội huyện Vị Xuyên Cấp mới 33 00008801 00012100 3300
12 31/12/2016 Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang Cấp mới 33 00012101 00015400 3300
13 31/12/2016 Bảo hiểm xã hội huyện Quang Bình Cấp mới 23 00015401 00017700 2300
14 31/12/2016 Bảo hiểm xã hội huyện Hoàng Su Phì Cấp mới 35 00017701 00021200 3500
15 31/12/2016 Bảo hiểm xã hội huyện Xín Mần Cấp mới 31 00021201 00024300 3100
16 31/12/2016 Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Mê Cấp mới 22 00024301 00026500 2200
17 31/12/2016 Bảo hiểm xã hội huyện Quản Bạ Cấp mới 23 00026501 00028800 2300
18 31/12/2016 Bảo hiểm xã hội huyện Yên Minh Cấp mới 28 00028801 00031600 2800
19 31/12/2016 Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn Cấp mới 29 00031601 00034500 2900
20 31/12/2016 Bảo hiểm xã hội huyện Mèo Vạc Cấp mới 25 00034501 00037000 2500
Tổng cộng   370     37000


Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN