678â18 1016ờ Thứ tưà 22:16 ICT Thứ tư, 17/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Danh sách cơ sở y tế được cấp giấy chứng nhận


STT Cơ sở y tế Từ số Serial Đến số Serial Số lượng
  1. Thành phố Hà Giang      
1 Trạm Y tế phường Trần Phú 0200008001 0200008100 100
2 Trạm Y tế phường Minh Khai 0200008101 0200008200 100
3 Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi 0200008201 0200008300 100
4 Trạm Y tế phường Quang Trung 0200008301 0200008400 100
5 Trạm Y tế phường Ngọc Hà 0200008401 0200008500 100
6 Trạm Y tế xã Ngọc Đường 0200008501 0200008600 100
7 Trạm Y tế xã Phương Độ 0200008601 0200008700 100
8 Trạm Y tế xã Phương Thiện 0200008701 0200008800 100
  2. Huyện Đồng Văn      
1 Bệnh viện đa khoa 0200031601 0200032600 1000
2 Trạm y tế xã Lũng Cú 0200032601 0200032700 100
3 Trạm y tế xã Ma Lé 0200032701 0200032800 100
4 Trạm y tế xã Đồng Văn 0200032801 0200032900 100
5 Trạm y tế xã Lũng Táo 0200032901 0200033000 100
6 Trạm y tế xã Phố Là 0200033001 0200033100 100
7 Trạm y tế xã Thài Phìn Tủng 0200033101 0200033200 100
8 Trạm y tế xã Sủng Là 0200033201 0200033300 100
9 Trạm y tế xã Sà Phìn 0200033301 0200033400 100
10 Trạm y tế xã Tả Phìn 0200033401 0200033500 100
11 Trạm y tế xã Tả Lủng 0200033501 0200033600 100
12 Trạm y tế xã Phố Cáo 0200033601 0200033700 100
13 Trạm y tế xã Sính Lủng  0200033701 0200033800 100
14 Trạm y tế xã Sảng Tủng 0200033801 0200033900 100
15 Trạm y tế xã Lũng Thầu 0200033901 0200034000 100
16 Trạm y tế xã Hố Quáng Phìn 0200034001 0200034100 100
17 Trạm y tế xã Vần Chải 0200034101 0200034200 100
18 Trạm y tế xã Sủng Trái 0200034201 0200034300 100
  3. Huyện Mèo Vạc      
1 Bệnh viện đa khoa huyện 0200036101 0200037000 900
2 Trạm y tế xã Thượng Phùng 0200034501 0200034600 100
3 Trạm y tế xã Pải Lủng 0200034601 0200034700 100
4 Trạm y tế thị trấn 0200034701 0200034800 100
5 Trạm y tế Sủng Máng 0200034801 0200034900 100
6 Trạm y tế xã Giàng Chu Phìn 0200034901 0200035000 100
7 Trạm y tế xã Lũng Chinh 0200035001 0200035100 100
8 Trạm y tế xã Khâu Vai 0200035101 0200035200 100
9 Trạm y tế xã  Nậm Ban 0200035201 0200035300 100
10 Trạm y tế xã Sủng Trà 0200035301 0200035400 100
11 Trạm y tế xã Pả Vi 0200035401 0200035500 100
12 Trạm y tế xã Cán Chu Phìn 0200035501 0200035600 100
13 Trạm y tế xã Tả Lủng 0200035601 0200035700 100
14 Trạm y tế xã Lũng Pù 0200035701 0200035800 100
15 Trạm y tế xã Tát Ngà 0200035801 0200035900 100
16 Trạm y tế xã Sơn Vĩ 0200035901 0200036000 100
17 Trạm y tế xã Niêm Tòng 0200036001 0200036100 100
  4. Huyện Yên Minh      
1 Phòng khám ĐK Bạch Đích 0200029801 0200029900 100
2 Phòng khám Mậu Duệ 0200029901 0200030000 100
3 Phòng Khám Lũng Hồ 0200030001 0200030100 100
4 Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh 0200028801 0200029800 1000
5 Trạm y tế xã Thắng Mố 0200030101 0200030200 100
6 Trạm Y tế xã Hữu Vinh 0200030201 0200030300 100
7 Trạm Y tế xã Đông Minh 0200030301 0200030400 100
8 Trạm y tế xã Du Già 0200030401 0200030500 100
9 Trạm y tế xã Na Khê 0200030501 0200030600 100
10 Trạm y tế xã Du Tiến 0200030601 0200030700 100
11 Trạm y tế thị trấn 0200030701 0200030800 100
12 Trạm y tế xã Lao và Chải 0200030801 0200030900 100
13 Trạm y tế xã Sủng Thài 0200030901 0200031000 100
14 Trạm y tế xã Ngam La 0200031001 0200031100 100
15 Trạm y tế xã Mậu Long 0200031101 0200031200 100
16 Trạm y tế xã Đường Thượng 0200031201 0200031300 100
17 Trạm y tế xã Ngọc Long 0200031301 0200031400 100
18 Trạm y tế xã Sủng Cháng 0200031401 0200031500 100
19 Trạm y tế xã Phú Lũng 0200031501 0200031600 100
  5. Huyện Quản Bạ      
1 Bệnh viện Đa khoa H. Quản Bạ 0200026501 0200027100 600
2 Trạm Y tế xã Thanh Vân 0200027101 0200027200 100
3 Trạm Y tế xã Nghĩa Thuận 0200027201 0200027300 100
4 Trạm Y tế Xã Tả Ván 0200027301 0200027400 100
5 Trạm Y tế Thị trấn Tam Sơn 0200027401 0200027500 100
6 Trạm Y tế xã Quản Bạ 0200027501 0200027600 100
7 Trạm Y tế xã Quyết Tiến 0200027601 0200027700 100
8 Trạm Y tế xã Lùng Tám 0200027701 0200027800 100
9 Trạm Y tế xã Thái An 0200027801 0200027900 100
10 Trạm Y tế xã Cán Tỷ 0200027901 0200028000 100
11 Trạm Y tế xã Bát Đại Sơn 0200028001 0200028100 100
12 Trạm Y tế xã Cao Mã Pờ 0200028101 0200028200 100
  6. Huyện Vị Xuyên      
1 Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên 0200008801 0200009000 200
2 Trạm Y tế xã Quảng Ngần 0200009001 0200009100 100
3 Trạm Y tế xã Ngọc Minh 0200009101 0200009200 100
4 Trạm Y tế Xã Phong Quang 0200009201 0200009300 100
5 Trạm Y tế Xã Minh Tân 0200009301 0200009400 100
6 Trạm Y tế xã Thuận Hòa 0200009401 0200009500 100
7 Trạm Y tế xã Tùng Bá 0200009501 0200009600 100
8 Trạm Y tế xã Kim Thạch 0200009601 0200009700 100
9 Trạm Y tế xã Kim Linh 0200009701 0200009800 100
10 Trạm Y tế xã Phú Linh 0200009801 0200009900 100
11 Trạm Y tế xã Phương Tiến 0200009901 0200010000 100
12 Trạm Y tế xã Thanh Thủy 0200010001 0200010100 100
13 Trạm Y tế xã Thanh Đức 0200010101 0200010200 100
14 Trạm Y tế xã Đạo Đức 0200010201 0200010300 100
15 Trạm Y tế xã Cao Bồ 0200010301 0200010400 100
16 Trạm Y tế TT Việt Lâm 0200010401 0200010500 100
17 Trạm Y tế xã Việt Lâm 0200010501 0200010600 100
18 Trạm Y tế xã Thượng Sơn 0200010601 0200010700 100
19 Trạm Y tế xã Linh Hồ 0200010701 0200010800 100
20 Trạm Y tế xã Ngọc Linh 0200010801 0200010900 100
21 Trạm Y tế xã Trung Thành 0200010901 0200011000 100
22 Trạm Y tế xã Lao Chải 0200011001 0200011100 100
23 Trạm Y tế TT Viị Xuyên 0200011101 0200011200 100
24 Trạm Y tế xã Xín Chải 0200011201 0200011300 100
  7. Huyện Bắc Mê      
1 Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê 0200024301 0200024400 100
0200024501 0200024600 100
2 Phòng khám ĐKKV Đường Âm 0200024401 0200024500 100
3 Phòng khám ĐKKV Minh Ngọc 0200024601 0200024700 100
4 TYT xã Minh Sơn 0200024701 0200024800 100
5 TYT xã Giáp Trung 0200024801 0200024900 100
6 TYT xã Yên Định 0200024901 0200025000 100
7 TYT thị trấn Yên Phú 0200025001 0200025100 100
8 TYT xã Yên Phong 0200025101 0200025200 100
9 TYT xã Lạc Nông 0200025201 0200025300 100
10 TYT xã Phú Nam 0200025301 0200025400 100
11 TYT xã Yên Cường 0200025401 0200025500 100
12 TYT xã Thượng Tân 0200025501 0200025600 100
13 TYT xã Đường Hồng 0200025601 0200025700 100
14 TYT xã Phiêng Luông 0200025701 0200025800 100
  8. Huyện Hoàng Su Phì      
1 Bệnh viện ĐKKV huyện Hoàng Su Phì 0200017701 0200019100 1400
2 TYT xã Nậm Khòa 0200019101 0200019200 100
3 TYT xã Bản Máy 0200019201 0200019300 100
4 TYT xã Thàng Tín 0200019301 0200019400 100
5 TYT xã Thèn Chu Phìn 0200019401 0200019500 100
6 TYT xã Pố Lồ 0200019501 0200019600 100
7 TYT xã Bản Phùng 0200019601 0200019700 100
8 TYT xã Túng Sán 0200019701 0200019800 100
9 TYT xã Đản Ván 0200019801 0200019900 100
10 TYT xã Tụ Nhân 0200019901 0200020000 100
11 TYT xã Tân Tiến 0200020001 0200020100 100
12 TYT xã Nàng Đôn 0200020101 0200020200 100
13 TYT xã Pờ Ly Ngài 0200020201 0200020300 100
14 TYT xã Sán Xả Hồ 0200020301 0200020400 100
15 TYT xã Bản Luốc 0200020401 0200020500 100
16 TYT xã Ngàm Đăng Vài 0200020501 0200020600 100
17 TYT xã Bản Nhùng 0200020601 0200020700 100
18 TYT xã Tả Sử Choóng 0200020701 0200020800 100
19 TYT xã Bản Péo 0200020801 0200020900 100
20 TYT xã Hồ Thầu 0200020901 0200021000 100
21 TYT xã Nam Sơn 0200021001 0200021100 100
22 TYT xã Nậm Tỵ 0200021101 0200021200 100
  9. Huyện Xín Mần      
1 BVĐK Xín Mần  0200021201 0200021600 400
2 BVĐK Nà Chì  0200022201 0200022400 200
3 Trạm  ytế Xã Cốc Pài  0200023101 0200023200 100
4 Trạm ytế Xã Thèn Phàng  0200023001 0200023100 100
5 Trạm ytế Xã Bản Díu  0200022001 0200022100 100
6 Trạm ytế Xã Nàn Sỉn  0200022101 0200022200 100
7 Trạm ytế Xã Xín Mần  0200024001 0200024100 100
8 Trạm ytế Xã Chí Cà  0200024101 0200024200 100
9 Trạm ytế Xã Pà Vầy Sủ 0200024201 0200024300 100
10 Trạm ytế Xã  Tả Nhìu  0200022601 0200022700 100
11 Trạm ytế Xã  Chế Là  0200022701 0200022800 100
12 Trạm ytế Xã Cốc Rế  0200022801 0200022900 100
13 Trạm ytế Xã Thu Tà  0200022901 0200023000 100
14 Trạm ytế Xã Trung Thịnh  0200023201 0200023300 100
15 Trạm ytế Xã Bản Ngò  0200023301 0200023400 100
16 Trạm ytế Xã Nấm Dẩn  0200023401 0200023500 100
17 Trạm ytế Xã Khuôn Lùng  0200023501 0200023600 100
18 Trạm ytế Xã Quảng Nguyên  0200023601 0200023700 100
19 Trạm ytế Xã Nàn Ma  0200023701 0200023800 100
  10. Huyện Bắc Quang      
1 BVĐK huyện Bắc Quang 0200012101 0200012600 500
2 Trung tâm y tế huyện BQ 0200012601 0200013000 400
  11. Huyện Quang Bình      
1 Bệnh Viện Đa Khoa Quang Bình 0200015401 0200016400 1000
2 Trạm  YTế Xã Bằng Lang 0200016401 0200016500 100
3 Trạm YTế Xã Xuân Minh 0200016501 0200016600 100
4 Trạm YTế Xã Hương Sơn 0200016601 0200016700 100
5 Trạm YTế Xã Nà Khương 0200016701 0200016800 100
6 Trạm YTế Xã Tân Bắc 0200016801 0200016900 100
7 Trạm YTế Xã Tiên Nguyên 0200016901 0200017000 100
8 Trạm YTế Xã Tiên Yên 0200017001 0200017100 100
9 Trạm YTế Xã Vĩ Thượng 0200017101 0200017200 100
10 Trạm YTế Xã Tân Nam 0200017201 0200017300 100
12 Trạm YTế Xã Tân Trịnh 0200017301 0200017400 100
13 Trạm YTế Xã Yên Hà 0200017401 0200017500 100
14 Trạm YTế Xã Yên Thành 0200017501 0200017600 100
15 Trạm YTế Xã Bản Rịa 0200017601 0200017700 100


Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN