267â17 1225ờ Thứ tưà 12:25 ICT Thứ tư, 13/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập


Ngày 06/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.
Theo đó, 06 điểm mới của Thông tư số 57/2014/TT-BTC như sau:
 
 
Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 2 của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm là: “Cán bộ, công chức là người miền xuôi công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại TTLT số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TH&XH, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc) và người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo Bộ luật Lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán”. Như vậy, so với Thông tư số 141/2011/TT-BTC, mở rộng hơn về mặt đối tượng.
 
 
Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 2 về đối tượng được thanh toán tiền lương, hoặc tiền bồi dưỡng cho những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm là: “Các trường hợp được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ thực hiện theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012”.
 
 
Sửa đổi Tiết b, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 4 về điều kiện, thời hạn thanh toán như sau: “Cán bộ, công chức có thể thỏa thuận với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ gộp tối đa 03 năm/lần và chỉ được thanh toán 01 lần tiền nghỉ phép năm theo quy định tại Điều 4 Thông tư  này”.
 
 
Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 5 về điều kiện, chứng từ thanh toán là: “Các trường hợp theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012: Căn cứ theo quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, văn bản xác nhận của cơ quan, đơn vị về việc cán bộ, công chức thôi việc, bị mất việc làm”.
 
 
Sửa đổi tiêu đề Điểm a, Khoản 2, Điều 5 “Các trường hợp theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ” thành “Các trường hợp theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động  số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012”.
 
 
Bổ sung Khoản 4, Điều 6 về tổ chức thực hiện là: “Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản mới thì được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó”. Đồng thời, những quy định khác tại Thông tư số 141/2011/TT-BTC  ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập vẫn có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn thực hiện.

Nguồn tin: Theo Tạp chí BHXH

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN