071â17 742ờ Thứ nămà 07:42 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Phòng Giám Định BHYT


Tel: 02193.886067- Email:Giamdinh_bhxhhagiang@yahoo.com.vn

Cán bộ CCVC của phòng
STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Công Dũng Trưởng phòng 02193.886.067
2 Trần Văn Dũng Phó trưởng phòng
4 Phạm Ngọc Hùng Phó trưởng phòng
5 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên
6 Vũ Thị Minh Hải Chuyên viên
7 Trần Văn Thạch Bác Sỹ
8 Ma Thị Hương Ly Bác Sỹ
9 Nguyễn Thị Kim Loan Chuyên viên
10 Nguyễn Văn Thà Bác Sỹ
11 Trần Văn Tuấn Cán sự
12 Trần Thị Nga Cán sự  
13 Hà Hồng Vân Cán sự  
14 Nguyễn Thị Vân Chuyên viên  
I- CHỨC NĂNG:
         Phòng Giám định bảo hiểm y tế có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật.
II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
         -Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh, dự toán chi quỹ bảo hiểm y tế hàng quý, hàng năm và phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan phân bổ kinh phí theo dự toán cho các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
         -Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và tổ chức thanh lý hợp đồng theo đúng quy định.
         -Thực hiện quy trình giám định tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.
         -Thẩm định chi phí khám, chữa bệnh; thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thanh toán trực tiếp chi phí phí khám, chữa bệnh với người có thẻ bảo hiểm y tế.
         -Thẩm định và tổng hợp hồ sơ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tổng hợp chi phí, dự báo quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
         -Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thị và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế.
          -Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
          - Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
          - Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
          - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
          - Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng


Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN