040â17 657ờ Thứ nămà 06:57 ICT Thứ năm, 23/11/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Thủ tướng Chính phủ khuyến khích hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại cho hộ cận nghèo


Thủ tướng Chính phủ khuyến khích UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huy động các nguồn lực tiết kiệm từ ngân sách địa phương, dự án hỗ trợ chính sách y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để nâng mức hỗ trợ hoặc đóng 30% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo.
Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011 đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố tại Quyết định số 375/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2012 thì hiện cả nước có 1.530.295 hộ cận nghèo, tức là khoảng hơn 6 triệu người được hưởng ưu đãi BHYT. Để hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia BHYT, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 797/QĐ-TTg nâng mức hỗ trợ tối thiểu đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 50% lên mức 70%, áp dụng từ 1/1/2012.

Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam, cho biết năm 2012, ngân sách nhà nước dành khoảng 2.381 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 6 triệu người cận nghèo tham gia BHYT. Tuy nhiên, dù đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT nhưng hiện tỷ lệ hộ cận nghèo tham gia BHYT vẫn còn khá khiêm tốn. Theo báo cáo của BHYT các tỉnh, thành phố cho thấy, tính đến ngày 31/12/2011 cả nước mới có hơn 1,6 triệu người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT đạt 26% số người thuộc diện cận nghèo tham gia BHYT, còn lại 74% người cận nghèo chưa được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ từ BHYT.

Nguyên nhân của thực trạng trên một phần là do sự phối hợp liên ngành ở các tỉnh, thành phố chưa chặt chẽ, công tác tổ chức thực hiện chính sách chưa kịp thời; đặc biệt việc xác định đối tượng để lập danh sách cấp thẻ BHYT, nhiều địa phương không lập được danh sách hộ cận nghèo mà chỉ tập trung bình xét và lập danh sách hộ nghèo. Bên cạnh đó công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách về BHYT còn hạn chế, dẫn đến người dân chưa hiểu được những lợi ích khi tham gia BHYT.  Mặt khác nhóm đối tượng này đa số là người có thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn cho nên không có khả năng tham gia BHYT.

Do vậy, bên cạnh nguồn Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 70% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, Thủ tướng Chính phủ khuyến khích UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huy động các nguồn lực để nâng mức hỗ trợ hoặc đóng 30% mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, BHXH Việt Nam thực hiện đúng quy định của Luật BHYT về việc cấp thẻ BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo cũng như phương thức hỗ trợ đóng BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo.

Nguồn tin: Chinhphu.vn

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN