039â17 656ờ Thứ nămà 06:56 ICT Thứ năm, 23/11/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Chính phủ xem xét việc đưa tiêu chí về BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm


Ngày 5/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 67/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2012. Một trong những nội dung của Nghị quyết là Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến 2020, do Bộ trưởng Bộ Y tế trình.
CP 101012.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh tại phiên họp 

Theo đó, BHYT toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Trong quá trình xây dựng lộ trình tiến tới BHYT toàn dân cần quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới và Luật BHYT năm 2008; cần đề xuất cơ chế, chính sách nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT của các đối tượng: người thuộc gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, nông dân, ngư dân, diêm dân có mức sống trung bình. Nghiên cứu để tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo mới thoát nghèo; có biện pháp để tăng tỷ lệ người lao động trong các loại hình doanh nghiệp tham gia bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện tham gia BHYT. Từ năm 2013, các bộ, ngành, địa phương, phải đưa tiêu chí về BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN