773â18 1233ờ Thứ tưà 00:33 ICT Thứ tư, 17/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Hội nghị công chức, viên chức BHXH tỉnh Hà Giang năm 2018


Chiều ngày 09/01/2018, BHXH tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018, Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị, hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc BHXH tỉnh và toàn thể viên chức, lao động hợp đồng tại đơn vị.
Hội nghị đã thống nhất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và công khai tài chính cơ quan năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị
Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức, BHXH tỉnh Hà Giang đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao trong năm 2017, cụ thể như: Tổng số đối tượng người tham gia BHXH, BHYT là: 827.989 người, tăng 42.282 người (tăng 5,38%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt 100% dự toán BHXH Việt Nam giao (827.944 người); Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,2% dân số trên địa bàn tỉnh vượt 0,9% chỉ tiêu bao phủ theo Quyết định 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Hà Giang trong năm 2017 (97,3%); Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.323 tỷ đồng, tăng 141 tỷ đồng (tăng 11,99%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt 103% so với dự toán BHXH Việt Nam giao (1.285 tỷ đồng); Thực hiện tốt công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động, đạt tỷ lệ 92,74% so với tổng số sổ BHXH phải bàn giao; hoàn thành 100% việc cấp mã số BHXH; cơ bản hoàn thành việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia BHXH, BHYT…
          Theo báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Với vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, trên cơ sở hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, nội dung, quy chế hoạt động của cơ quan, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Hà Giang đã tham gia tích cực, đầy đủ và có trách nhiệm trong công tác nâng lương, chuyển xếp ngạch, bậc lương cho công chức, viên chức. Về hoạt động chăm lo đời sống, vật chất tinh thần của các đoàn viên Công đoàn, cơ quan đã thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần của các đoàn viên. Tích cực vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Xuất phát từ nhận thức, mọi hoạt động phong trào của Công đoàn đều phải hướng tới mục tiêu cổ vũ, động viên CCVC phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao…
          Trong năm 2017, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác trên các mặt công tác chủ yếu như: Giám sát việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, CCVC, người lao động theo quy định của pháp luật; giám sạt thực hiện công tác tổ chức cán bộ; giám sát sử dụng kinh phí, chấp hành các chế độ quản lý tài sản công; giám sát thực hiện công tác tiếp dân, trả lời đơn thu khiếu nại, tố cáo…
          Tại Hội nghị, Phong trào thi đua năm 2018 đã được phát động đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị, đồng thời thông qua các Quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017.


Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao thưởng cho các Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
          Hội nghị cũng đã nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Hà Giang năm 2018; trong đó quyết nghị các chỉ  tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần đạt được trong năm 2018./.
Tác giả bài viết: Bàn Tuyên

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN