652â18 940ờ Thứ bảyà 21:40 ICT Thứ bảy, 20/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016


Trong 6 tháng đầu năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Chỉ đạo các phòng chuyên môn và Bảo hiểm xã hội (BHXH) các huyện, thành phố thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quà biếu và nhận quà biếu.
Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm như: công khai, minh bạch các chỉ tiêu kế hoạch và quyết toán các nguồn kinh phí thu, chi bảo hiểm xã hội; kinh phí khám chữa bệnh; chi đầu tư xây dựng cơ bản; chi quản lý bộ máy; quỹ khen thưởng, phúc lợi; công khai trong tuyển dụng, thuyên chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý... Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã chuyển đổi vị trí công tác cán bộ theo đặc thù của ngành để phòng ngừa tham nhũng cho 06 cán bộ; 96 cán bộ thuộc diện phải kê khai tài sản đã thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản; chỉ đạo 11/11 đơn vị trong ngành thực hiện việc chi trả tiền lương qua hệ thống thẻ ATM, 1.233 đối tượng hưởng chế độ BHXH thực hiện chi trả quả tài khoản thẻ. Đặc biệt, BHXH tỉnh đã thực hiện công khai đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức (CCVC) 09 việc thủ trưởng cơ quan phải công khai cho CCVC được biết; 08 việc CCVC được tham gia ý kiến; 05 việc CCVC được giám sát, kiểm tra.

Khách hàng đến giao dịch tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính – Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cải cách hành chính luôn được BHXH tỉnh quan tâm và trú trọng theo hướng nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ CCVC. Đã xây dựng quy định và duy trì lịch làm việc vào sáng ngày thứ 7 hàng tuần tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế "Một cửa" với thái độ giao tiếp, ứng xử đúng mực, khiêm tốn, kỷ cương và trách nhiệm, không có tình trạng phiền hà, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác khi thực thi nhiệm vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin là nội dung quan trọng trong quản lý, điều hành đã được BHXH tỉnh phối hợp với trung tâm công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam và các công ty cung cấp dịch vụ I-VAN triển khai hệ thông các phần mềm giao dịch điện tử cho ngành BHXH và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và hưởng BHXH, BHYT. Tích cực triển khai các dịch vụ công trực tuyến về BHXH, BHYT qua mạng Internet để đáp ứng các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính theo quy định của Ủy ban nhân tỉnh và của hệ thống ngành.
          Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra là một trong các biện pháp hiệu quả để phòng ngừa tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã tổ chức 08 cuộc kiểm tra với 44 đơn vị thuộc 3 huyện, nội dung chủ yếu là việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ thực thi công vụ trong toàn hệ thống ngành.
          Có thể khẳng định rằng do làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí; đặc biệt là thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và các quy định về công khai, minh bạch nên 6 tháng đầu năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo và vụ việc tham nhũng.
Tác giả bài viết: Tác giả: Lương Văn Bắc, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang.

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN