671â18 1007ờ Thứ tưà 22:07 ICT Thứ tư, 17/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Viện khoa học BHXH: 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của Ngành


Kể từ khi được thành lập đến nay, hoạt động của Viện khoa học BHXH đã gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của Ngành. Với chức năng, nhiệm vụ được giao BHXH Việt Nam đã là một ngành mới, có vị trí khá quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước. Điều này càng được khẳng định mạnh mẽ hơn khi Nghị quyết 21 NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị chỉ rõ:“BHXH, BHYT được xác định là 2 chính sách giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước”.
Hoi thao 180516 02.jpg
Hội thảo khoa học "Vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển BHXH, BHYT ở Việt Nam"

Trọng trách lớn lao

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam,  tính đến cuối năm 2015, trên phạm vi cả nước đã có trên 72 triệu người tham gia BHYT( 76% dân số) và trên 12 triệu người tham gia BHXH. Những con số đã thể hiện rõ trọng trách mà Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam đảm nhiệm, cũng như toàn bộ hoạt động của Ngành BHXH liên quan trực tiếp sự ổn định của xã hội và sự bình yên của gia đình. Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện chính sách về BHXH, BHYT cho mọi người trên phạm vi cả nước do là một lĩnh vực mới. Mặt khác những quy định của  nhà nước về lĩnh vực này chưa thật sự hoàn chỉnh và đồng bộ.Vì vậy quá trình triển khai thực hiện mọi chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT cũng chính là quá trình xây dựng và từng bước hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật.

Trong vòng chưa đầy 15 năm, TW Đảng ta đã ban hành 03 văn kiện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hoạt động của Ngành. Việc Quốc Hội các khóa XI; XII; XIII đã lần lượt ban hành Luật BHXH( 2006); Luật BHYT ( 2009) và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Luật BHXH năm 2014; cũng như việc từ năm 1995 đến 2016, Chính Phủ ban hành các 6 Nghị định  quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của BHXH Việt Nam (Nghị định số 66 NĐ/Ttg (1995);số 100 ( 2002);  Nghị định số 94( 2008); số 116( 2011); số 05(2014) và nGhị định số 01(2016). Và gần đây là Đề án của Chính phủ về BHYT toàn dân…

Đây không chỉ là sự khẳng định quan điểm, đường lối  nhất quán của Đảng, cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp an sinh xã hội nói chung và về công tác BHXH, BHYT nói riêng, mà còn là định hướng, là điều kiện và động lực cho sự phát triển của Ngành BHXH. Tuy nhiên chúng ta đều hiểu rằng, để các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT được hiện thực hóa, trước hết phải kể đến vai trò chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo ngành, cũng như sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, CCVC toàn ngành. Có thể coi việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho mọi người ở nước ta là một công việc mới. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ được giao mỗi đơn vị, mỗi địa phương và bản thân mỗi cán bộ CCVC ở từng vị trí việc làm đã phải nỗ lực cố gắng rẩt nhiều. Vừa làm, vừa học vừa rút kinh nghiệm. Chính trong quá trình phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, đã nảy sinh nhu cầu phải nghiên cứu, sáng tạo. Và công tác nghiên cứu khoa học vì sự phát triển của Ngành đã trở thành một nhu cầu khách quan.

Kết quả tích cực

Thực tế hoạt động  đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ CCVC trong ngành. Theo kết quả tổng hợp của Viện Khoa học BHXH, từ năm 1996 đến hết năm 2015 đã có 269 đề tài, chuyên đề khoa học về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (trong đó có hàng chục đề tài cấp bộ do các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành trực tiếp làm chủ nhiệm) được nghiên cứu và ứng dụng. Qua tìm hiểu được biết, hầu hết nội dung các đề tài, các chuyên đề  được chọn nghiên cứu đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công việc. Trong đó, có thể kể đến một số đề tài như sau:

- Đề tài “ Thực trạng quản lý thu BHXH hiện nay và các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thu” do  cố TGĐ Nguyễn Văn Châu, làm chủ nhiệm.

- Đề tài “ Nghiên cứu xây dựng những luận cứ khoa học cơ để hình thành hệ thống BHXH Việt Nam”, do nguyên TGĐ Nguyễn Huy Ban, làm chủ nhiệm.

- Đề tài “Tổ chức khoa học việc thực hiện chủ trương cấp và quản lý sổ BHXHdo nguyên PTGĐ Phạm Thành, làm chủ nhiệm.

- Đề tài  “ Xác định vị trí việc làm và cơ cấu CCVC theo ngạch của ngành BHXH”, do nguyên PTGĐ Đỗ Thị Xuân Phương, làm chủ nhiệm.

- Đề tài “ Xây dựng khung chương trình và biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhóm cán bộ, công chức ngành BHXH Việt Nam, do PTGĐ Nguyễn Minh Thảo, làm chủ nhiệm.

- Đề tài  “Thực trạng và giải pháp chống lạm dụng quỹ BHXH” do ông Điều Bá Được Trưởng ban thực hiện CSBHXH, làm chủ nhiệm.

- Đề tài  “Thực trạng và giải pháp chống lạm dụng quỹ BHYT”, do ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban thực hiện CSBHYT, làm chủ nhiệm.

- Đề tài “ Xây dựng bộ  chỉ tiêu gốc ngành BHXH”, do ông Kiều Văn Minh, nguyên Trưởng ban Kế hoạch-Tài chính, làm chủ nhiệm.

Ngoài ra, có thể điểm ra rất nhiều các đề tài khác mà nội dung nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực hoạt động của Ngành, của BHXH các địa phương.  Có thể nói trong số gần 300 đề tài, chuyên đề đã được nghiên cứu, nhiệm thu từ năm 1996 đến nay, hầu hết  đã được ứng dụng, triển khai vào các hoạt động cụ thể, nhất là các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của Ngành. Điều này đã đem lại những kết quả rất tích cực đối với sự phát triển của Ngành trong hơn 20 năm qua. Tuy chưa có được những đề tài mà kết quả nghiên cứu của nó tạo ra được hiệu ứng lớn, như một phát kiến mang tính đột phá, tạo bước ngoặt cho sự phát triển của Ngành, nhưng với từng lĩnh vực hoạt động, cũng như với điều kiện, hoàn cảnh của BHXH từng địa phương, thì kết quả nghiên cứu của các đề tài là khá thiết thực. Chẳng hạn các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý BHXH tại thành phố Hồ Chí Minh, do ông Cao Văn Sang, giám  đốc BHXH thành phố HCM làm chủ nhiệm; Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp thông tin, dịch vụ phục vụ người dân và đơn vị sử dụng lao động về BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội, do bà Nguyễn Thị Phương Mai, Giám đốc BHXH Hà Nội làm chủ nhiệm…

Trong 20 năm qua, thực tế hoạt động đã minh chứng cho tính hiệu quả và sự cần thiết phải tăng cường  quan tâm đầu tư và khuyến khích nhiều hơn nữa đối với công tác nghiên cứu khoa học của Ngành vì kết quả của hoạt động này sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển của  Ngành./.
Tác giả bài viết: BBT
Nguồn tin: Theo Baohiemxahoi.gov.vn

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN