067â17 737ờ Thứ nămà 07:37 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Thực hiện quy trình mới về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT


Trong ba ngày (từ 24- 26/7), tại Nghệ An, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo, đại diện các vụ, ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam; đại diện BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân; lãnh đạo cán bộ chuyên trách của 28 BHXH tỉnh, thành phía Bắc và lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của hệ thống Bưu điện trong toàn quốc.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban Thu, Ban Sổ thẻ, Vụ Pháp chế và Trung tâm CNTT đã phổ biến các điểm mới của Quyết định 595 liên quan đến các nội dung như: Đối tượng, mức đóng, phương thức đóng; thủ tục, hồ sơ, mẫu biểu, thời hạn giải quyết; quy trình thu, khai thác, thu nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ- BNN. Đồng thời, trực tiếp giải đáp các thắc mắc của các đại biểu về một số vấn đề liên quan.

Quyết định số 595/QĐ-BHXH được BHXH Việt Nam ban hành ngày 14/4/2017 và có hiệu lực từ 1/5/2017. Quyết định này gồm 8 Chương, 50 Điều, quy định cụ thể quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Trong đó, có những thay đổi quan trọng, cụ thể hóa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH (sửa đổi) và Luật Việc làm. Đồng thời, hướng dẫn tương đối đầy đủ quy định của pháp luật về tham gia, đóng BHXH (bao gồm cả BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện), BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ- BNN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo đó, Quyết định bổ sung thêm 8 nhóm đối tượng tham gia gồm: Về BHXH bắt buộc (người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; NLĐ được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước). Về BHXH tự nguyện (công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc). Về BHYT (đối tượng do NLĐ, Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT; SV là người nước ngoài đang học tập tại trường CAND được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam; HS trường văn hóa CAND; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở do Chính phủ quy định; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ (trừ Bộ Quốc phòng), ngành, địa phương; thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên CAND đang học tập tại các trường trong và ngoài CAND hưởng sinh hoạt phí từ NSNN; thân nhân của người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác (không bao gồm đối tượng do BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT).

Hội nghị tập huấn Bộ công cụ quản lý thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
 

Đặc biệt, đã rút ngắn thời gian, thủ tục thực hiện nhiệm vụ về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từ 9 TTHC xuống còn 5 thủ tục. Cụ thể: Ghép 4 thủ tục (đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hằng tháng; truy thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; NLĐ có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc) thành thủ tục “Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ- BNN”. Ghép 2 thủ tục (ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995). Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT thành thủ tục “Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT”. Bỏ quy định phải nộp lại sổ BHXH hỏng đối với trường hợp NLĐ đề nghị cấp lại do hỏng để giảm phiền hà cho NLĐ.

Về thời hạn giải quyết, rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: Không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện trong ngày. Trường hợp thay đổi thông tin: Không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Cấp lại sổ BHXH (do thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, sổ bị mất hoặc hỏng, cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ: Không quá 10 ngày. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: Còn 5 ngày. Xác nhận sổ BHXH: Còn 5 ngày.

Dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT được cơ quan BHXH cập nhật, quản lý theo số định danh để xác định thời điểm thẻ có giá trị, thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục. Bảo đảm các quy trình được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung, lấy dữ liệu hộ gia đình làm trung tâm và kết nối liên thông với dữ liệu đóng, hưởng BHXH, BHYT. Bảo đảm xác định được mã số BHXH của người tham gia trước khi đưa thông tin người tham gia vào phần mềm quản lý để làm căn cứ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Quy định số sổ BHXH, số thẻ BHYT thống nhất lấy theo mã số BHXH. Quy định việc xử lý, phân tích, kết nối dữ liệu thuế để làm căn cứ xác định số người, số tiền tham gia BHXH. Quy định rõ trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ trong việc phát triển đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ và tăng cường việc kiểm tra, thanh tra theo hình thức hậu kiểm. Hệ thống biểu mẫu được chuẩn hóa, đơn giản các chỉ tiêu, mẫu biểu để phục vụ giao dịch điện tử và thuận tiện trong việc kê khai của đơn vị và người dân...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, Quyết định 595/QĐ-BHXH được ban hành nhằm phù hợp với những quy định hiện hành và khắc phục những hạn chế trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ-BNN. Quyết định xây dựng theo định hướng tập trung cơ sở dữ liệu, trong đó việc quan trọng nhất là phải thống nhất mã số sổ BHXH và mã thẻ BHYT. Đặc biệt, quy trình mới sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý của Ngành, nhưng không làm xáo trộn nghiệp vụ BHXH, BHYT tại các đơn vị SDLĐ và phải luôn lấy quyền lợi của đối tượng làm trung tâm.

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, hiện nay cả nước có khoảng 78 triệu người tham gia BHXH, BHYT cần được xử lý, thống nhất số sổ BHXH và mã thẻ BHYT. Đây là nguồn dữ liệu rất lớn và quan trọng ảnh hưởng đến các quy trình nghiệp vụ chủ yếu của Ngành như: Thu, khai thác- thu nợ, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thanh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH, thanh toán KCB BHYT… Do đó, sẽ có không ít khó khăn, phức tạp, đòi hỏi BHXH các tỉnh, thành phố phải tập trung nhân lực, vật lực; đồng thời tăng cường phối hợp với ngành Thuế và Bưu điện để triển khai đồng bộ.

Tác giả bài viết: BBT
Nguồn tin: Baohiemxahoi.gov.vn

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN