776â18 1238ờ Thứ tưà 00:38 ICT Thứ tư, 17/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4112/BHXH-TĐKT hướng dẫn về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 đối với các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố cũng như Cụm trưởng các Cụm thi đua ngành BHXH năm 2016 (gọi chung là đơn vị).
DHTD 250815 07.JPG
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh 
đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 3 cá nhân 
ại Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV.

 
Theo đó, các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và gửi hồ sơ về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 10/1/2017.

Về việc tổ chức bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong Ngành, thực hiện theo quy định tại Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-BHXH ngày 15/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng gửi hồ sơ về BHXH Việt Nam trước ngày 10/1/2017. Lưu ý, khi viết báo cáo thành tích phải ghi rõ đã tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua nào, cụ thể nội dung, năm phát động, kết quả thực hiện; thành tích đạt được phải gắn với điều kiện, tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng.

Đối với việc khen thưởng cho các đơn vị ngoài Ngành, để kịp thời khen tặng, trao thưởng vào dịp tổng kết năm; đồng thời, tránh chồng chéo với hồ sơ thi đua, khen thưởng trong Ngành khi trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trên cơ sở theo dõi việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các đơn vị ngoài Ngành để đề nghị những đơn vị thực sự xứng đánh theo quy định tại Điểm 4 Điều 22 Quy chế Thi đua, khen thưởng, gửi hồ sơ về BHXH Việt Nam trước ngày 30/11/2016.

Về chấm điểm thi đua năm 2016, thực hiện theo các tiêu chí đánh giá tại Bảng điểm thi đua ban hành kèm theo Quyết định số 925/QĐ-BHXH ngày 9/9/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan BHXH Việt Nam được giao nhiệm vụ chấm điểm thi đua đối với BHXH Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chấm điểm và gửi kết quả về Vụ Thi đua - Khen thưởng để tổng hợp trước ngày 31/12/2016 (riêng Ban Thu trước ngày 5/1/2017).

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chấm điểm đối với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và gửi kết quả chấm điểm cho Cụm trưởng Cụm thi đua. Cụm trưởng Cụm thi đua tổng hợp, tính trung bình cộng số điểm của các đơn vị thành viên chấm cho các đơn vị nghiệp vụ và gửi hồ sơ về BHXH Việt Nam trước ngày 20/12/2016.

Việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định, xét duyệt, tổng hợp, lập báo cáo tài chính quý, năm 2016" thực hiện theo Công văn số 1832/BHXH-TĐKT ngày 26/5/2016 của BHXH Việt Nam.

Cụm trưởng các Cụm thi đua xây dựng kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016, triển khai phong trào thi đua năm 2017 và gửi báo cáo tổng kết hoạt động của Cụm theo quy định./.
Tác giả bài viết: BBT
Nguồn tin: Baohiemxahoi.gov.vn

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN