673â18 1010ờ Thứ tưà 22:10 ICT Thứ tư, 17/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Hướng dẫn công tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính hàng năm


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4593/BHXH-TCKT về việc hướng dẫn công tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính hàng năm.
Quyet toan 211116 02.JPG
Thẩm định quyết toán thu, chi BHXH, BHYT tại BHXH Bộ Quốc phòng

Theo đó, để công tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính hàng năm được thực hiện thống nhất, kịp thời, đúng quy định, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Công an, BHXH Bộ Quốc phòng (gọi chung là BHXH tỉnh), Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH (gọi chung là các đơn vị) một số nội dung: đôn đốc chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; các khoản phải nộp về BHXH Việt Nam; kiểm kê, đối chiếu số liệu phục vụ khóa sổ và quyết toán; quyết toán thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; quyết toán chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; quyết toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; hoạch toán, quản lý tài sản nhà nước; xử lý dứt điểm các khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước; thu hoàn quỹ BHXH, BHYT; kiểm tra tài chính, kế toán; thực hiện một số nội dung chuyển tiếp; điều chỉnh, chỉnh lý quyết toán; thẩm định, xét duyệt quyết toán; lập, nộp báo cáo tài chính...

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu:

Các đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ thực hiện: Tổng hợp, rà soát số liệu phục vụ công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán theo quy định; xây dựng biểu mẫu phục vụ công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán tại các đơn vị thuọc hệ thống BHXH Việt Nam; hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định về thẩm định, xét duyệt và thông báo quyết toán năm; tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán năm đúng thời hạn quy định; chịu trách nhiệm thông báo thẩm định, xét duyệt quyết toán tài chính đỗi với BHXH tỉnh, Văn phòng BHXH Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH; thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điều chỉnh số liệu, sổ kế toán, xuất toán, thu hồi kinh phí theo đúng chế độ và thời gian quy định.

BHXH tỉnh xử lý dứt điểm các khoản công nợ với cơ quan tài chính địa phương về kinh phí hỗ trợ đóng BH thất nghiệp theo quy định; với các đơn vị sử dụng lao động về kinh phí 2% quỹ tiền lương, tiền công giữ lại tại đơn vị; hướng dẫn BHXH cấp huyện thực hiện đúng các quy định về lập báo cáo tài chính quỹ, năm và xét duyệt, thông báo quyết toán năm; đồng thời gửi báo cáo tài chính quỹ, năm theo quy định; chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt và thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị BHXH cấp huyện thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của BHXH Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điều chỉnh số liệu, sổ kế toán, xuất toán, thu hồi kinh phí theo đúng chế độ và thời gian quy định.

BHXH tỉnh, Văn phòng BHXH Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH: Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của chứng từ kế toán phát sinh tại đơn vị; tổng hợp số liệu phục vụ công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định.

Công văn này thay thế Công văn số 5038/BHXH-TCKT ngày 18/12/2014 về hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm và Công văn số 4963/BHXH-TCKT ngày 08/12/2015 về hướng dẫn bổ sung công tác khóa sổ, lập báo cáo quyết toán năm 2015.
Tác giả bài viết: BBt
Nguồn tin: Baohiemxahoi.gov.vn

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN