268â17 1226ờ Thứ tưà 12:26 ICT Thứ tư, 13/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

TTHC


Hồ sơ quy trình thủ tục hành chính theo Quyết định 959/QĐ-BHXH
STT Tên thủ tục Cấp thực hiện Tải file
1 Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
2 Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
3 Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
4 Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
5 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Cấp huyện Tải file
6 Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
7 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
8 Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995 Cấp tỉnh Tải file
9 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
10 Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước Cấp tỉnh Tải file
11 Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp Cấp tỉnh Tải file
12 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận Cấp tỉnh Tải file
13 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
14 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
15 Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
16 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
17 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu Cấp tỉnh Tải file
18 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Cấp tỉnh Tải file
19 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Cấp tỉnh Tải file
20 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã Cấp tỉnh Tải file
21 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư Cấp tỉnh Tải file
22 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Cấp tỉnh Tải file
23 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Cấp tỉnh Tải file
24 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác Cấp tỉnh Tải file
25 Giải quyết Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH Cấp tỉnh Tải file
26 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg Cấp tỉnh Tải file
27 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Cấp tỉnh Tải file
28 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
29 Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
30 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file
31 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Cấp tỉnh, cấp huyện Tải file

Tác giả bài viết: BHXH
Nguồn tin: BHXH

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN