529â18 641ờ Thứ baà 18:41 ICT Thứ ba, 16/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng
TRA CỨU TRỰC TUYẾN

        1. Tra cứu quá trình tham gia BHXH
        2. Tra cứu mã số BHXH
        3. Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

        4. Dịch vụ công trực tuyến
        5. Quyết định 595/QĐ-BHXH Quy trình thu, cấp sổ thẻ
        6. Quyết định 838/QĐ-BHXH Quy trình giao dịch điện tử BHXH

TTHC

Hồ sơ quy trình thủ tục hành chính theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Đăng lúc: 23-11-2015 02:38:00 PM | Đã xem: 942 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hồ Sơ Quy Trình
Đăng lúc: 11-10-2012 10:10:37 AM | Đã xem: 18492 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hồ Sơ Quy Trình , Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Đăng lúc: 11-10-2012 09:59:47 AM | Đã xem: 2233 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hồ Sơ Quy Trình , BHXH, BHYT Tự Nguyện
Đăng lúc: 11-10-2012 09:58:51 AM | Đã xem: 52518 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hồ Sơ Quy Trình , BHXH, BHYT Bắt Buộc
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN