527â18 639ờ Thứ baà 18:39 ICT Thứ ba, 16/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

QT-THU-03


Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc.
01 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  1. Đơn vị:
a) Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).
b) Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
2. Người lao động:
a) Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.
b) Sổ BHXH.
c) Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).
 
x
 
 
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
 
 
x
02 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
03 Thời gian xử lý
  Xác nhận sổ BHXH không quá 5 ngày làm việc. Riêng hưu trí không quá 7 ngày
04 Nơi tiếp nhận và trả kết quả : Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.
05 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ ghi tại mục 5.2. Người lao động    
B2 Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục 5.2, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH. Người sử dụng lao động    
B3 Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho Phòng Thu.
 
Phòng TN-QLHS 1/2 ngày  
B4 Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng Cấp sổ, thẻ. Phòng Thu 1 ngày (Riêng hưu trí 2 ngày)  
B5 Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian tham gia BHXH, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.
 
 
Trả sổ BHXH cho đơn vị

 
Bộ phận Cấp sổ thẻ
 
 
 
 
Phòng
TNQLHS
 
3 ngày
(Riêng hưu trí 4 ngày)
 
 
½ ngày
 

Tác giả bài viết: BHXH

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN