528â18 641ờ Thứ baà 18:41 ICT Thứ ba, 16/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

QT-THU-01


Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển trên địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.
1 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  1. Đơn vị:                                          
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.
- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
-  Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS), kèm theo:
+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
+ Phương thức trả lương cho người lao động.
 2. Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp (Mẫu C15-TS).
- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
 
 
 
 
x
 
x
 
x
 
 
 

 
 
 

X
2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ    
3 Thời gian xử lý: Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.    
4 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.    
 
5 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ ghi tại mục 5.2. Người lao động    
B2 Đơn vị sử dụng lao động
- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục 5.2, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
Người sử dụng lao động    
B3 Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho phòng Thu. Phòng TN-QLHS 1 ngày  
B4 Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng Cấp sổ, thẻ. Phòng Thu 5 ngày (thẻ BHYT)
7 ngày (sổ BHXH)
 
 

 
B5 -Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.
 
-Trả thẻ BHYT, sổ BHXH cho đơn vị
Phòng Cấp sổ thẻ
 
 
 
 
Phòng TNQLHS
3 ngày (thẻ BHYT)
11 ngày (sổ BHXH)
 
1 ngày
 

Tác giả bài viết: BHXH

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN