527â18 640ờ Thứ baà 18:40 ICT Thứ ba, 16/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

QT-CST-01


Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng.
1 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  - Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).
- Danh sách người lao động làm mất, hỏng sổ BHXH.
- Biên bản xác định nguyên nhân làm mất, hỏng sổ BHXH.
- Sổ BHXH (trường hợp hỏng).
X
X
X
X
 
2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3 Thời gian xử lý: Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
4 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận một cửa
5 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian (ngày) Biểu mẫu/ Kết quả
1) Nộp hồ sơ Cơ quan, đơn vị 02  
2) Tiếp nhận hồ sơ:
    - Nhận hồ sơ của cơ quan, đơn vị.
    - Kiểm đếm thành phần và số lượng.
    - Viết giấy hẹn (Trường hợp hồ sơ đúng, đủ).
    - Trả lại cho cơ quan, đơn vị (Trường hợp chưa đúng, đủ).
    - Chuyển hồ sơ cho Phòng Cấp sổ, thẻ.
Bộ phận một cửa  
3) Kiểm tra và in:
     - Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH với cơ sở dữ liệu đang quản lý và dữ liệu của Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam.
     - Trường hợp có nghi vấn phải liên hệ với BHXH tỉnh nơi người tham gia BHXH, BHTN đã tham gia BHXH, BHTN trước đó để xác minh lại quá trình đóng BHXH, BHTN.
     - Trường hợp phát hiện người tham gia đã hưởng BHXH 1 lần thì liên hệ với BHXH tỉnh hoặc huyện nơi giải quyết chế độ BHXH để xác minh lại. Nếu đã hưởng BHXH 1 lần thì không tính thời gian đã hưởng và thông báo cho đơn vị biết.
     - Lập biên bản thẩm định: ghi đầy đủ danh sách, họ tên, số sổ BHXH, tình trạng hồ sơ, kết quả thẩm định, cán bộ thẩm định và Trưởng phòng ký xác nhận vào biên bản và đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH.
    - Trình Giám đốc phê duyệt và in sổ BHXH cấp lại kèm theo biên bản và hồ sơ cấp lại để đối chiếu.
    - Chuyển Sổ BHXH, hồ sơ của cơ quan, đơn vị, người tham gia cho bộ phận một cửa để chuyển trả cơ quan, đơn vị, người tham gia.
Phòng Cấp sổ, thẻ 41  
4) Trả kết quả và lưu trữ:
    - Nhận lại sổ BHXH, hồ sơ từ Phòng Cấp sổ, thẻ và chuyển lại cho cơ quan, đơn vị, người tham gia.
     - Sao lưu hồ sơ để lưu trữ.
Bộ phận một cửa 02  
5) Nhận kết quả:
     Căn cứ giấy hẹn đến cơ quan BHXH nhận sổ BHXH, danh sách cấp sổ BHXH, hồ sơ của cơ quan, đơn vị.
Cơ quan, đơn vị  
 
 
Tác giả bài viết: BHXH

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Từ khóa:

sử dụng, lao động

Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN