527â18 640ờ Thứ baà 18:40 ICT Thứ ba, 16/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN


STT TÊN QUY TRÌNH MÃ QUY TRÌNH
01 Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển trên địa bàn tỉnh, thành phố khác đến. QT-THU-01
02 Báo tăng lao động tham gia BHXH ,BHYT , BHTN.
 
QT-THU-02
03 Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc.
 
QT-THU-03
04 Điều chỉnh mức đóng và xác nhận sổ đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu hoặc sáp nhập.
 
QT-THU-04
05 Giải quyết ngừng đóng BHXH đói với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn.
 
QT-THU-05
06 Thay đổi điều kiện đóng ,căn cứ đóng ,và mức đóng BHXH ,BHYT ,BHTN.
 
QT-THU-06
07 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
 
QT-THU-07
08 Quy trình thu BHXH ,BHYT ,BHTN
 
QT-THU-08
09 Hoàn trả tiền đóng BHXH ,BHYT ,BHTN cho người sử dụng lao động.
 
QT-THU-09
10 Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH ,thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú.
 
QT-THU-10
11 Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài
 

 
QT-THU-11
12 Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.
 
QT-THU-12
13 Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT
 

 
QT-THU-13

Tác giả bài viết: BHXH

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN