528â18 640ờ Thứ baà 18:40 ICT Thứ ba, 16/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH


Lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH
TT Tên quy trình Mã quy trình
1 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước. QT-CSXH-01
2 Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài. QT-CSXH-02
3 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai. QT-CSXH-03
4 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con. QT-CSXH-04
5 Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi. QT-CSXH-05
6 Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết. QT-CSXH-06
7 Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết. QT-CSXH-07
8 Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. QT-CSXH-08
9 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu. QT-CSXH-09
10 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu. QT-CSXH-10
11 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát. QT-CSXH-11
12 Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu. QT-CSXH-12
13 Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu. QT-CSXH-13
14 Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc. QT-CSXH-14
15 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. QT-CSXH-15
16 Giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc. QT-CSXH-16
17 Giải quyết hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện. QT-CSXH-17
18 Giải quyết chế độ hưu trí và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, chờ đủ tuổi hưởng lương hưu và trợ cấp. QT-CSXH-18
19 Giải quyết trợ cấp BHXH một lần (áp dụng đối với các tỉnh chưa phân cấp cho BHXH huyện giải quyết). QT-CSXH-19
20 Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). QT-CSXH-20
21 Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết. QT-CSXH-21
22 Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết. QT-CSXH-22
23 Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). QT-CSXH-23
24 Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết. QT-CSXH-24
25 Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết. QT-CSXH-25
26 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về. QT-CSXH-26
27 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh, thành phố khác. QT-CSXH-27
 
Tác giả bài viết: BHXH

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN