070â17 741ờ Thứ nămà 07:41 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Thủ tục hành chính, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả


Thủ tục hành chính, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Tải  QUYẾT ĐỊNH 959/QĐ-BHXH NGÀY 09/9/2015 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM  tại đây

GIAO DỊCH TẠI BHXH TỈNH GIAO DỊCH TẠI BHXH HUYỆN
1. Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN
- Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả - Thu BHXH Tải về Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả – Thu BHXH Tải về
- Các mẫu biểu liên quan Tải về - Các mẫu biểu liên quan Tải về
2. Lĩnh vực Cấp sổ thẻ
Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả – Cấp sổ thẻ Tải về Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả – Cấp sổ thẻ Tải về
- Các mẫu biểu liên quan Tải về - Các mẫu biểu liên quan Tải về
3. Lĩnh vực Giải quyết chế độ BHXH
Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả - GQCĐ Tải về Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả - GQCĐ Tải về
- Các mẫu biểu liên quan Tải về - Các mẫu biểu liên quan Tải về
4. Lĩnh vực Giải quyết chính sách BHYT
Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả - CSYT Tải về Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả - CSYT Tải về
- Các mẫu biểu liên quan Tải về - Các mẫu biểu liên quan Tải về
5. Lĩnh vực Chi trả các chế độ
Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả - CHI Tải về Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả - CHI Tải về
- Các mẫu biểu liên quan Tải về - Các mẫu biểu liên quan Tải về

Chú ý: -Đối với mục hồ sơ yêu cầu, đề nghị đơn vị sử dụng lao động khi lập phiếu giao nhận chỉ để lại những thủ tục hồ sơ có giao nhận cho cơ quan BHXH (Những hồ sơ không có thì loại bỏ khỏi biểu mẫu)
              -Khi giao nhận hồ sơ cho bưu điện, trên phiếu giao nhận  phải có chữ ký của bưu điện để tránh tình trạng thất lạc hồ sơ. 
 Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ:
           - Phòng Thu - BHXH Tỉnh Hà Giang: 3.886.093

           - Phòng Tiếp nhận và QLHS - BHXH Tỉnh Hà Giang: 3.886.157
           - Phòng CNTT - BHXH Tỉnh Hà Giang: 3.886.213Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Từ khóa:

giao dịch

Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN