528â18 641ờ Thứ baà 18:41 ICT Thứ ba, 16/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng
TRA CỨU TRỰC TUYẾN

        1. Tra cứu quá trình tham gia BHXH
        2. Tra cứu mã số BHXH
        3. Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

        4. Dịch vụ công trực tuyến
        5. Quyết định 595/QĐ-BHXH Quy trình thu, cấp sổ thẻ
        6. Quyết định 838/QĐ-BHXH Quy trình giao dịch điện tử BHXH

Đăng lúc: 10-03-2015 09:48:36 AM | Đã xem: 9412 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử

Thủ tục hành chính, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Thủ tục hành chính, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Đăng lúc: 26-02-2015 10:33:37 AM | Đã xem: 14796 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử

Thủ tục và biểu mẫu, phiếu giao nhận tại BHXH tỉnh

Lĩnh vực thu BHXH: Thủ tục và biểu mẫu, phiếu giao nhận tại BHXH tỉnh

Đăng lúc: 26-02-2015 09:35:18 AM | Đã xem: 802 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử

QT-CST-01

Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng.

Đăng lúc: 22-08-2014 08:50:35 AM | Đã xem: 776 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử
Đăng lúc: 22-08-2014 08:42:26 AM | Đã xem: 945 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử

QT-THU-04

Điều chỉnh mức đóng và xác nhận sổ đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu hoặc sáp nhập.

Đăng lúc: 21-08-2014 10:25:29 AM | Đã xem: 707 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử

QT-THU-03

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc.

Đăng lúc: 21-08-2014 10:18:38 AM | Đã xem: 740 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử

QT-THU-02

Báo tăng lao động tham gia BHXH ,BHYT , BHTN.

Đăng lúc: 21-08-2014 10:16:05 AM | Đã xem: 765 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử

QT-THU-01

Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển trên địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.

Đăng lúc: 21-08-2014 09:25:56 AM | Đã xem: 866 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử
Đăng lúc: 21-08-2014 09:22:46 AM | Đã xem: 958 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử

QT-CSXH-03

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.

Đăng lúc: 21-08-2014 09:14:53 AM | Đã xem: 741 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử

QT-CSXH-02

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài.

Đăng lúc: 21-08-2014 08:54:42 AM | Đã xem: 703 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử

QT-CDCS-01

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước

Đăng lúc: 20-08-2014 04:20:40 PM | Đã xem: 797 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử

Lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH

Lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH

Đăng lúc: 20-08-2014 02:21:45 PM | Đã xem: 991 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giao dịch điện tử
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN