679â18 1018ờ Thứ tưà 22:18 ICT Thứ tư, 17/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng
TRA CỨU TRỰC TUYẾN

        1. Tra cứu quá trình tham gia BHXH
        2. Tra cứu mã số BHXH
        3. Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

        4. Dịch vụ công trực tuyến
        5. Quyết định 595/QĐ-BHXH Quy trình thu, cấp sổ thẻ
        6. Quyết định 838/QĐ-BHXH Quy trình giao dịch điện tử BHXH

Đăng lúc: 11-10-2012 09:22:13 AM | Đã xem: 11555 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các Phòng Ban , Phòng Công Nghệ Thông Tin
Đăng lúc: 11-10-2012 09:21:27 AM | Đã xem: 13090 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các Phòng Ban , Phòng Giám Định BHYT
Đăng lúc: 11-10-2012 09:17:01 AM | Đã xem: 11932 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các Phòng Ban , Phòng Cấp Sổ Thẻ
Đăng lúc: 11-10-2012 09:10:34 AM | Đã xem: 12125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các Phòng Ban , Phòng Thu
Đăng lúc: 11-10-2012 09:03:07 AM | Đã xem: 12218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các Phòng Ban , Phòng Chế Độ BHXH
Đăng lúc: 11-10-2012 09:01:06 AM | Đã xem: 12252 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các Phòng Ban , Phòng Tiếp Nhận & QLHS
Đăng lúc: 11-10-2012 08:57:47 AM | Đã xem: 11717 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các Phòng Ban , Phòng Kiểm Tra
Đăng lúc: 11-10-2012 08:55:09 AM | Đã xem: 11735 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các Phòng Ban , Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Đăng lúc: 11-10-2012 08:41:08 AM | Đã xem: 13168 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các Phòng Ban , Phòng Tổ Chức Hành Chính
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN