787â17 1253ờ Thứ bảyà 00:53 ICT Thứ bảy, 29/04/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng
Tuổi trẻ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang xung kích, sáng tạo, tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học và cải cách thủ tục hành chính

Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang


Giám đốc: NGUYỄN XUÂN HUY
Năm sinh: 1958    -     Dân tộc: Kinh
Quê quán: Sơn Đông – Lập Thạch – Vĩnh Phú 
Trình độ: Đại học Bảo trợ xã hội, Cử nhân chính trị
Điện thoại: (0219).3887.127
Email: X.huybhxhhg@yahoo.com.vn
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hương
Năm sinh: 1971     Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tự Lập - Mê Linh - Vĩnh Phú
Trình độ: Bác Sỹ
Điện thoại: (02193).886.067
Email: Thanhhuonghagiang@gmail.com
Phó giám đốc: Mai Quang Hùng
Năm sinh: 1964     Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tứ Quận - Yên Sơn - Tuyên Quang
Trình độ: Đại học Tài chính kế toán, Cử Nhân chính trị
Điện thoại: (0219).3886124
Email: Maihungbhxhhg@yahoo.com.vn


Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN