268â17 1226ờ Thứ tưà 12:26 ICT Thứ tư, 13/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang


Giám đốc: NGUYỄN XUÂN HUY
Năm sinh: 1958    -     Dân tộc: Kinh
Quê quán: Sơn Đông – Lập Thạch – Vĩnh Phú 
Trình độ: Đại học Bảo trợ xã hội, Cử nhân chính trị
Điện thoại: (0219).3887.127
Email: X.huybhxhhg@yahoo.com.vn
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hương
Năm sinh: 1971     Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tự Lập - Mê Linh - Vĩnh Phú
Trình độ: Bác Sỹ
Điện thoại: (02193).886.067
Email: Thanhhuonghagiang@gmail.com
Phó giám đốc: Mai Quang Hùng
Năm sinh: 1964     Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tứ Quận - Yên Sơn - Tuyên Quang
Trình độ: Đại học Tài chính kế toán, Cử Nhân chính trị
Điện thoại: (0219).3886124
Email: Maihungbhxhhg@yahoo.com.vn


Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN