181â18 1020ờ Thứ bảyà 10:20 ICT Thứ bảy, 20/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Cộng nối thời gian công tác trước tháng 1/1995


Cộng nối thời gian công tác trước tháng 1/1995
Số TT Thủ tục hồ sơ giấy tờ Trách nhiệm lập Ký hiệu Số lượng
II Cộng nối thời gian công tác trước tháng 1/1995      
1 Phiếu giao nhận hồ sơ   01/PH 1 bản
2 Tờ khai cấp sổ BHXH Người LĐ TK01-TS 1 bản
3 Sổ BHXH (nếu đã được cấp sổ)      
4 Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, các quyết định tuyển dụng (hoặc hợp đồng lao động), tiếp nhận, thuyên chuyển, nâng lương bổ nhiệm… Người LĐ   1 bản
5 Danh sách của đơn vị có tên người lao động đến ngày 31/12/1994 hoặc các giấy tờ xác định người lao động còn tên trong danh sách của đơn vị đến ngày 31/12/1994 Đơn vị    1 bản
6 Quyết định nghỉ chờ việc. Trường hợp không có QĐ thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng đơn vị cam đoan và chụi trách nhiệm trước pháp luật là thuộc đối tượng nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp 1 lần (nếu ĐV giải thể thì cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận) Đơn vị    1 bản

Tác giả bài viết: bhxh
Nguồn tin: BHXH

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Từ khóa:

thời gian, công tác

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN