440â17 434ờ Thứ sáuà 16:34 ICT Thứ sáu, 24/11/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng
TRA CỨU TRỰC TUYẾN

        1. Tra cứu quá trình tham gia BHXH
        2. Tra cứu mã số BHXH
        3. Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

        4. Dịch vụ công trực tuyến
        5. Quyết định 595/QĐ-BHXH Quy trình thu, cấp sổ thẻ
        6. Quyết định 838/QĐ-BHXH Quy trình giao dịch điện tử BHXH

Hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH do mất hoặc hỏng-Gộp sổ

Hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH do mất hoặc hỏng ( kể cả trường hợp gộp sổ BHXH do một người có 2 sổ BHXH trở lên)

Đăng lúc: 11-08-2015 04:32:23 PM | Đã xem: 2504 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc

Hồ sơ đề nghị hiệu chỉnh nhân thân

Hồ sơ đề nghị hiệu chỉnh nhân thân

Đăng lúc: 11-08-2015 04:27:21 PM | Đã xem: 604 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề trước ngày 31/12/2008

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề trước ngày 31/12/2008 (Bao gồm cả các trường hợp sổ BHXH ghi thiếu địa danh nơi làm việc, sổ BHXH ghi không đúng theo quyết định của người lao động)

Đăng lúc: 11-08-2015 04:15:51 PM | Đã xem: 617 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc

Cộng nối thời gian công tác đối với chủ nhiệm HTX quy mô toàn xã theo quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013

Cộng nối thời gian công tác đối với chủ nhiệm HTX quy mô toàn xã theo quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013

Đăng lúc: 11-08-2015 04:10:34 PM | Đã xem: 773 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc

Cộng nối thời gian công tác đối với cán bộ xã theo quy định tại điểm 2 điều 1 NĐ số 29/2013/NĐ-CP

Cộng nối thời gian công tác đối với cán bộ xã theo quy định tại điểm 2 điều 1 NĐ số 29/2013/NĐ-CP

Đăng lúc: 11-08-2015 04:08:33 PM | Đã xem: 824 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc

Cán bộ xã giữ chức danh khác theo quy định tại khoản 4, điều 8 thông tư số 03/2010/TTLT

Cán bộ xã giữ chức danh khác theo quy định tại khoản 4, điều 8 thông tư số 03/2010/TTLT

Đăng lúc: 11-08-2015 04:04:54 PM | Đã xem: 593 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc

Hợp tác lao động tại nước ngoài về nước theo QĐ số 107/2007/QĐ-TTg

Hợp tác lao động tại nước ngoài về nước theo QĐ số 107/2007/QĐ-TTg

Đăng lúc: 11-08-2015 03:56:08 PM | Đã xem: 571 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc

Cộng nối thời gian công tác trước tháng 1/1995

Cộng nối thời gian công tác trước tháng 1/1995

Đăng lúc: 11-08-2015 03:52:32 PM | Đã xem: 1171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc

Cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an

Cộng nối thời gian công tác trong quân đôi, công an

Đăng lúc: 11-08-2015 03:44:05 PM | Đã xem: 7531 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc

THỦ TỤC HỒ SƠ

THỦ TỤC HỒ SƠ

Đăng lúc: 11-08-2015 03:37:39 PM | Đã xem: 7636 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc

Thủ tục hồ sơ BHXH

- Thủ tục hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian công tác - Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp lại và hiệu chỉnh nội dung trên sổ BHXH

Đăng lúc: 08-08-2015 08:59:25 AM | Đã xem: 5956 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc
Đăng lúc: 17-10-2012 07:48:59 AM | Đã xem: 8209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc
Đăng lúc: 11-10-2012 09:30:17 AM | Đã xem: 1856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc , Chế độ hưu trí
Đăng lúc: 11-10-2012 09:27:46 AM | Đã xem: 7743 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc , Chế độ TNLĐ - BNN
Đăng lúc: 11-10-2012 09:25:25 AM | Đã xem: 3292 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc , Chế độ ốm đau
Đăng lúc: 11-10-2012 09:24:16 AM | Đã xem: 1961 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc , Chế độ ốm đau
Đăng lúc: 11-10-2012 08:19:58 AM | Đã xem: 1971 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc , Chế độ tử tuất
Đăng lúc: 09-10-2012 08:48:51 AM | Đã xem: 19257 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BHXH Bắt Buộc , Những Điều Cần Biết
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN