036â17 652ờ Thứ nămà 06:52 ICT Thứ năm, 23/11/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng
Tên / Số / ký hiệu : 759/BHXH-CĐXH
Về việc / trích yếu

Thông báo giáy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (loại GCN2) không còn giá trị sử dụng

Ngày ban hành 07/08/2017
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 40 | Đã tải: 0
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN