775â18 1236ờ Thứ tưà 00:36 ICT Thứ tư, 17/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1378/BHXH-CĐBHXH 04/08/2017

Thông báo mất phôi mẫu BGN2

Tải về
3522/BHXH-VP 16/08/2017

Thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá...

Tải về
838/BHXH-CĐBHXH 17/08/2017

Thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá...

Tải về
3620/BHXH-VP 22/08/2017

Thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá...

Tải về
601/BHXH-CĐBHXH 22/08/2017

Thông báo mất phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH...

Tải về
808/BHXH-CĐBHXH 04/08/2017

Thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá...

Tải về
947/BHXH-VP 04/08/2017

Thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá...

Tải về
807/BHXH-CĐBHXH 04/08/2017

Thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá...

Tải về
625/BHXH-CĐBHXH 08/08/2017

Thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không...

Tải về
3452/BHXH-VP 10/08/2017

Thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá...

Tải về
580/BHXH-CĐ 09/08/2017

Thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá...

Tải về
821/BHXH-CĐBHXH 11/08/2017

Thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá...

Tải về
759/BHXH-CĐXH 07/08/2017

Thông báo giáy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (loại GCN2)...

Tải về
595/QĐ_BHXH 14/04/2017

Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai...

Tải về
531/CNTT-PM 05/10/2017

bổ sung thông tin các đơn vị I-VAN

Tải về
190/BHXH-VP 25/01/2017

thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá...

Tải về
240/TB-TT 13/10/2016

Thông báo bán đấu giá tài sản

Tải về
Tài liệu tập huấn Giám định BHYT 2016 29/06/2016

Tài liệu tập huấn Giám định BHYT 2016

Tải về
864/BHXH-CST 08/12/2015

Quy định thời hạn ghi trên thẻ BHYT và đôn đốc việc cấp thẻ...

Tải về
1035/QĐ-BHXH 01/10/2015

Ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội

Tải về
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN