P/s: Các góp ý bổ sung chỉnh sửa của bạn vui lòng gửi email: lvtinh86@gmail.com hoặc trực tiếp qua số ĐT: 0915524586.

Cảm ơn!