THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN MIỀN

Kể từ ngày 01/02/2018 địa chỉ tên miền mới của cơ quan BHXH tỉnh Hà Giang là HAGIANG.BHXH.GOV.VN

Bạn sẽ được tự động chuyển đến địa chỉ mới sau 5 giây Nếu sau 5 giây bạn không được tự động chuyển đến địa chỉ mới, vui lòng click vào đây